top of page
Obraz1_edited.png
Obraz1_edited.png
Obraz1_edited.png
Obraz1_edited.png
Obraz1_edited.png

Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES jest organizacją, która została powołana w celu realizacji różnorodnych przedsięwzięć na rzecz integracji osób oraz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i defaworyzowanych. Fundacja skupia wokół siebie doświadczonych realizatorów, od lat działających w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. Do tej pory Fundacja zaangażowana była w realizację następujących zadań i projektów:

• Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy „Nowiny” – 2021-31.10.2023 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku” – 2018-2020 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie i zapewnienie 32 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 2013, 2014, 2015-2017, 2018-2020 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi” – 1.01.2020-31.12.2021 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Prowadzenie Mieszkania Wspomaganego przy ul. Nowiny 7 w Gdańsku” – 1.06.2018-31.12.2019 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Zabezpieczenie 2 miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z zaburzeniami psychicznymi, w 1 mieszkaniu wspomaganym” – 1.06.2017- 31.05.2018 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Zabezpieczenie 2 miejsc w mieszkaniu chronionym dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – 2013, 2014, 2015, 2016-31.05.2017 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja projektu pt. „VI Ogólnopolskie Biennale Fot.ON 2021 im. Maćka Kosycarza” (pod honorowym patronatem Prezydent Miasta Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, we współpracy z Kosycarz Foto Press oraz CH Galeria Bałtycka);

• Realizacja projektu pt. „STOP COVID-19 - zabezpieczenie pracowników i podopiecznych w okresie pandemii” – 1.06.-29.08.2020 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie powierzenia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja projektu pt. „V Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne „Fot.ON 2018” (pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, we współpracy z Kosycarz Foto Press oraz CH Galeria Bałtycka);

• Realizacja projektu pt. „IV Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne „Fot.ON 2016” (pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, we współpracy z Kosycarz Foto Press oraz CH Galeria Bałtycka);

• Realizacja projektu pt. „III Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne „Fot.ON – Nasz świat 2014” (pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, we współpracy z Gdańską Fundacją Oświatową, Kosycarz Foto Press oraz CH Galeria Bałtycka);

• Realizacja projektu pt. „II Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne „Fot.ON – Nasz świat 2012” (pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, we współpracy z Kosycarz Foto Press i Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Promocja Festiwalu Akcept, jako działanie na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gdańska” – 2014 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie wsparcia, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Efekt seniora – wsparcie działalności Klubu Seniora Orania” – 2014 (na zlecenie Wojewody Pomorskiego w formie wsparcia, we współpracy z KS Orania); 

• Realizacja zadania publicznego pt. „Teatroterapia Pomoże” – 2013 (na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w formie wsparcia);

 

• Realizacja zadania publicznego pt. „Kronika dzielnicowa” – 2013 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie wsparcia, we współpracy Gdańskim Archipelagiem Kultury);

• Realizacja zadania publicznego pt. „Pozapozy-Art. 2012 – Warsztaty dla instruktorów” oraz „Pozapozy-Art. 2013 – Warsztaty dla instruktorów - II edycja” (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie wsparcia, we współpracy z PFRON i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Współorganizacja X i XI edycji festiwalu „Pozapozy” – 2012, 2013 (we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku);

• Współrealizacja projektu pt. „Kronika dzielnicowa” - 2012 (na zlecenie Gminy Miasta Gdańska w formie wsparcia, we współpracy Gdańskim Archipelagiem Kultury);

• Współorganizacja III, IV, V, VI, VII, VIII, IX edycji integracyjnego festiwalu „Akcept” – 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (we współpracy z Gdańskim Archipelagiem Kultury);

• Realizacja Miejskich Dyskotek z okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną „EuroFootballowanie 2012”, „Pofalowanie 2013”, „Bueno Discoteca 2014”, „Neverending Disco 2015”, „Wild West Disco 2016”, „Bal w Operze 2017”, „Akces Avengers 2018", „Ludowisko Disco 2019”, „Domówka z Akcesem 2020” - impreza online, „Mjuzik Akces Plejbek Szoł 2021" - koncert online (we współpracy z klubem muzycznym i restauracją Miasto Aniołów w Gdańsku);

• Współrealizacja projektu „Aktywnym Łatwiej” – 2012 (we współpracy z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej).

 

Działania i projekty

 

bottom of page