top of page
Obraz1.png

Prosimy o przekazanie 1% podatku na naszą działalność

 

Każdego roku macie możliwość przekazać 1% podatku należnego fiskusowi, wykazanego w rocznej deklaracji PIT – bezpośrednio na rzecz organizacji pożytku publicznego, a więc np. na rzecz Fundacji AKCES. Dla Was przekazanie 1% nie wiąże się z żadnym dodatkowym obciążeniem, gdyż 1% nie jest formą darowizny, którą później trzeba odliczyć od dochodu.
Dzięki zaznaczeniu w deklaracji organizacji, na którą na być przekazany 1% podatku, kwota ta wędruje z budżetu państwa bezpośrednio do organizacji prowadzącej działalność prospołeczną, czyli np. do nas. A zatem sami faktycznie decydujecie, gdzie, do jakiej organizacji i na jaki cel wasze podatki zostaną spożytkowane. Proponujemy zainwestować 1% w NAS!

 

Kiedy w deklaracji podatkowej wykażecie więc podatek należny do zapłaty, zadeklarujcie również kwotę do przekazania na rzecz naszej organizacji. Faktycznie Wasz 1% przekazuje nam Naczelnik Urzędu Skarbowego w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe. Przekazanie odbywa się na nasz rachunek, który wskazaliśmy w odpowiednim wykazie organizacji.

Pamiętajcie, aby w deklaracji wpisać nasz nr KRS

0000412306

bottom of page