Działania i projekty

2012

 

14.05.2012

EURO-FOOTBALLOWANIE

Miejska Dyskoteka z okazji Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej Intelektualnie

Impreza o charakterze integracyjnym zorganizowana przez Fundację w klubie muzycznym Miasto Aniołów na Starym Mieście w Gdańsku, beneficjenci: około 400 osób niepełnosprawnych z terenu województwa pomorskiego.

 

24-26.05.2012

AKCEPT

Integracyjny festiwal teatralny - III edycja

festiwal współorganizowany przez Fundację w Dworku Artura Gdańskiego Archipelagu Kultury, beneficjenci: zespoły teatralne złożone z osób niepełnosprawnych intelektualnie i inne grupy artystyczne oraz społeczność lokalna.

 

05-09.2012

Fot.ON – Nasz świat

Ogólnopolskie biennale fotograficzne - II edycja

konkurs  o zasięgu ogólnopolskim skierowany do osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz pracowników i wolontariuszy podmiotów działających na rzecz tych osób, zorganizowany  pod patronatem znanego gdańskiego fotoreportera Macieja Kosycarza,wernisaż wystawy pokonkursowej odbył się 21wrzesnia 2012 w Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku.

 

10-13.06.2012

LAF, LAF, LAF...

Spektakl teatralny

prezentacja spektaklu teatru Mimo To Pan Tego Nima na Międzynarodowym Biennale „Terapia Teatr” w Łodzi

 

2-6.07.2012

KRONIKI DZIELNICOWE

Spotkania integracyjno-kulturalne

projekt przeprowadzony na gdańskiej Oruni, w ramach projektu zrealizowano szereg warsztatów artystycznych w przestrzeni publicznej, beneficjenci: ok. 100 dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

 

 

20.06-22.10.2012

POZAPOZY-ART 2012

Warsztaty artystyczne dla instruktorów

w ramach projektu zorganizowano i przeprowadzono trzy dwudniowe warsztaty artystyczne w trzech kategoriach: muzycznej, plastycznej i teatralnej, zadanie zlecone przez Gminę Gdańsk – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, beneficjenci: ponad 100 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz ponad 30 instruktorów i terapeutów prowadzących zajęcia artystyczne z osobami niepełnosprawnymi w różnego typu placówkach na terenie Gdańska

 

 

22.10.2012

POZAPOZY

X festiwal twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych                

festiwal odbył się w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku i obejmował: przegląd muzyczny, teatralny oraz konkurs plastyczny,  Fundacja  zorganizowała i przeprowadziła przegląd teatralny, beneficjenci festiwalu: około 200 osób niepełnosprawnych z terenu województwa pomorskiego oraz społeczność lokalna.